[Review Series] Money Game

แนว : อาชญกรรม

เป็นซีรี่ย์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับยี่สิบหลังจากวิกฤตการณ์ไอเอ็มเอฟ เรื่องราวความขัดแย้งของหัวหน้าสำนักนโยบายการเงินที่หาทางกำจัดธนาคารจุงอินที่ล้มละลายเพราะหุ้นหนึ่งในสามของรัฐบาล และประธานฝ่ายการเงินที่ต้องการส่งมอบธนาคารให้บาฮามาส ธุรกิจการร่วมลงทุนในวอลล์สตรีท

สามารถติดตามซีรี่ย์เกาหลีได้ที่ https://www.tvseriesclub.com/